K Türü Yetki Belgeleri Ücretlerinde İndirime Gidildi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan K türü Yetki belgeleri ile ilgi bir açıklamada bulundu.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada; Yurt içinde yük taşımacılığı yapanların alması zorunlu olan K1, K2, K2* ve K3 yetki belgeleri için alınan ücretlerde 08 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile değişiklik yapılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının revize ettiği Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Karayolu taşımacılık faaliyetlerini Türkiye ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek ve taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla yayımlanan yönetmelikle K türü yetki belgelerine indirim yapıldığını ve buna göre, “K-1 yetki belgesi 24.307 liradan 10 bin liraya, 12.152 lira olan K2 yetki belgesi 10.000 ve 12.152 lira olan K3 yetki belgesi ise 5 bin lira seviyelerine indirildi.” Dedi.

Aynı zamanda K1 belgelerinde yük taşımacılığı yapan belge sahipleri için tonajda da indirim yapıldığını ve şahıslar için 30 Ton olan tonaj şartı 25 tona, Şirketler için 110 Ton olan tonaj şartı 50 tona çekildiğini belirtti.

ÜCRETLER

K1, K2 ve K3 türü yetki belgelerinde ücret indirimine gidilmiştir.

Belge Türü Eski ücret Yeni ücret

  • K1 24.497,00 TL 10.378,00 TL
  • K1* 2.620,00 TL 2.878,00 TL
  • K2 12.342,00 TL 10.378,00 TL
  • K2* 1.405,00 TL 2.878,00 TL
  • K3 12.342,00 TL 5.378,00 TL

ASGARİ KAPASİTE (TONAJ)

Gerçek kişilerde K1 için asgari kapasite 30 tondan 25 tona düşürülmüştür.

Tüzel kişilerde (şirketlerde) ise (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 110 tondan 50 tona düşürülmüştür.

Gerçek ve tüzel kişilerde K3 belgelerinde (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 45 tondan 35 tona düşürülmüştür.

İDARİ PARA CEZALARI

Unvan, Adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, ile taşıtlara ilişkin değişiklikleri bildirmeyenlere uygulanmakta olan 560,00 TL olan Uyarı para cezaları, 300,00 TL’ ye düşürülmüştür.

K1 ve K3 Belge sahipleri sermaye değişiklikleri hariç Ticaret sicil gazetesinde ki unvan, adres vb. değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirmek zorundadır. Aksi takdirde 5 uyarı (300,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

K Belgesi sahipleri taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması ve benzer mücbir sebeplerden dolayı iş göremez hale gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ait değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde 5 uyarı (300,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

08.01.2018 tarihinde önce 60 gün içinde bildirilmeyen Unvan, Adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, ile taşıtlara ilişkin değişikliklere ilişkin tutanakla tespit edilmemiş olan uyarma cezaları af kapsamındadır, para cezası verilmeyecektir.

İPTAL OLAN BELGELERİN TEKRAR CANLANDIRILMASI (AF)

Yenilemesini yaptırmadığından veya herhangi bir nedenle iptal edilen K Belgeleri, talep edilmesi halinde, Belge ücretinde % 50’si ödenmek koşuluyla tekrar canlandırılabilecektir.

Diğer Hususlar

Belge sahibinin vefatı üzerine belgenin 5 yıldan kullanılmayan kalan sürelerinin ücreti mirasçılarına ödenebilecektir.

Şirketlerin bölünmelerinde de muvafakat vermek koşuluyla bölünen şirketlerden biri K belgesini devralabilecektir.

Vizesi ve Sigortası biten araçlar 30. Gün  otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak düşülmektedir.

Bir şahsa ait ODY (Orta Düzey Yönetici Belgesi) daha önce 1 firmada kullanılabiliyorken bu son değişikliğe göre ortağı olduğu başka firmalarda da aynı anda kullanabilecektir.

K belgesine araç ekleme ücreti 130,00 TL’den 318,00 TL’ye yükselmiştir.

Aracın muayenesi olmadığından dolayı sistem tarafından düşen araçların tekrar ekleme ücreti ise 78,00 TL’dir.

Üyelerimizin yukarıdaki değişiklikleri göz önünde tutarak işlemleri gerçekleştirmeleri faydalı olacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

X