İş Kazası Meslek Hastalığı Provizyonu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14. maddesinde;

-İşverenin iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü ,sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını  ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü ,

-sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını , yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısını koydukları vakaları en geç on gün,

içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı anılan Kanunun 26.maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü , uygulanacak idari para cezası miktarının da iş yerinde çalışan sigortalı sayısına ve iş yerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırdığı belirtilmektedir.

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı  e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarının tamamlandığı , söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

X