2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aşağıdaki bağlantıda örneği sunulan Tebliğ ile ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen ithalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerinin, üyelerimiz tarafından yine aşağıdaki bağlantıda örneği sunulan başvuru formunun doldurularak Tebliğ’in yayınlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmeleri önem arz etmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

X