Vergi Kayıtlarını ve Askı Durumunu Kontrole Davet Duyurusu

İLAN

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

VERGİ KAYITLARINI ve ASKI DURUMUNU KONTROLE DAVET DUYURUSU

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 83. Maddesi ve Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca 28 Ekim 2017 Cumartesi günü yapılacak olan Odamız Organ seçimleri ile ilgili olarak, Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye olarak seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Aynı Kanun hükümleri uyarınca, Odamıza olan aidatlarını ödememeleri nedeniyle askı listesine alınan ve bu nedenle Odamız meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinmiş olan üyelerimizin seçimlere katılabilmeleri, aidat borçlarını ödeyerek askı listesinden çıkmaları halinde mümkün olacaktır.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına ilişkin Oda kayıtları, 07.09.2017 Perşembe – 22.09.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında incelemeye açık tutulacak olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların vergi dairesinden alınmış vergi mükellefiyetlerini gösteren bir evrak ile birlikte firma yetkilisi tarafından yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Anılan süre içerisinde, Kanunun bu amir hükmünü yerine getirmeyen ve vergi mükellefiyeti kayıtlarını kontrol etmeyen üyelerimizin Oda kayıtlarının doğruluğu  kabul edilmiş sayılacaktır.

Önemle Duyurulur

X