Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Sayın Üyemiz;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan 17.08.2017 tarihli bir yazıda “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” nin 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Oluru ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerini ve UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü İnternet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevuzat/Yönerge başlığı altında bulabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

X