Maden Atıkları Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

X