Kömür Tedarik İhalesi

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Sri Lanka Enerji ve Yenilebilir Enerji Bakanlığının Puttalam’daki Lakwaijaya Enerji Santrali’ne kömür tedariği için, Lanka Kömür Şirketi’ne (LCC) başvurmak isteyen kömür tedarikçilerinin kapalı zarf ile başvuruya davet ettiği belirtilmektedir.

Kayıt için gerekli müracaat formu ve belge bilgisine www.lankacoal.lk adresinden erişebildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Lanka Kömür Şirketi (LCC) tarafından, davetli kayıtlı tedarikçilerin kömür tedarik koşullarının 2017-2019 dönemi için olduğu ve teklif için son başvuru tarihinin 10 Ağustos 2017 olduğu bildirilmekte olup, konuya ilişkin ayrıntılı malumatın işletme yönetiminin irtibat numaralarından (+94 71 111 31 11 ve +94 112 824681/2) elde edilebileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu ihale ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye TOBB web sitesi www.tobb.org.tr sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/İhale, Özelleştirme ve Yatırım/Süreli İhaleler” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

X