İhracatçıya Yeşil Pasaport İçin Yol Haritası

Sayın Üyemiz;

İhracata destek amacıyla 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmaların yetkililerine verilecek yeşil pasaport uygulaması resmen başladı.

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile;

Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla, ihracat ortalaması;

  • 1-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
  • 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
  • 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
  • 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,
  • 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Resmi Gazete’de yer alan şartlara uyan ihracatçılarımız (Resmi Gazete için tıklayınız) Ekonomi Bakanlığı’nın yeşil pasaport için, ilgili mevzuat hükümlerine göre ihracat performansına bağlı olarak hazırladığı listede olup olmadığını bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden ulaşabilirler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X