Çankaya Belediyesi Taşınmaz Satış İhalesi

Çankaya Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

EK: İlan Metni

X