TOBB MEYBEM 2017 Yılı Ücret Tarifesi

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 27.02.2017 tarihli ve 3431 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (MYK) kapsamında sınav ve belgelendirme hizmetlerini, 81 il ve 160 ilçede kesintisiz şekilde sürdüren MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri’nin sınav ve belgelendirme ücret tarifesi revize edilmiştir.

Bu kapsamda 1 Mart 2017 tarihinden itibaren ekte yer alan tarife doğrultusunda sınav ve belgelendirme işlemleri yürütülecektir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: 2017 yılı Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

X