Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ)

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 03.03.2017 tarihli ve 0412/3862 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulaması kapsamında denetleme yapan şirketlerin sözleşmelerinin yenilenmediği vurgulanarak Türkiye’den Kuzey Irak’a gerçekleştirilen ihracatta SÖİ’nin yürürlükten kaldırıldığı, ancak Merkezi Irak’a yönelik SÖİ uygulamasının devam ettiği belirtilmiştir. Söz konusu yeni uygulamaya ilişkin duyuru metni ekte tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

EK: SÖİ Duyurusu

X