Şehit İsimleri ve Yakınlarına Yapılacak Olan Yardımlar

2016/29 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleşen hain darbe teşebbüsü ile terörle mücadele kapsamında ve ülke savunmasında gözünü bile kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar tarafından; mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, okul, havalimanı, park, askeri birlik ve karakol gibi bazı yerlere aziz şehitlerimizin isimlerinin verildiği, ayrıca aziz şehitlerimizin yakınlarına konut, arsa, kooperatif hissesi, devre mülk ve otomobil gibi ayni yardımlar ile nakdi bağışların yapıldığının müşahede edildiği belirtilmiştir.

İlgi Genelgenin gereği yapılmak üzere; Bakanlığımızca Şehitlerimizin İsimlerinin Yaşatılması ve Yakınlarına Yapılacak Yardımlara İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmış olup; ilgili mevzuata http://sehityakinlari.aile.gov.tr/mevzuat/genelgeler adresinden erişilmesi mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

X