Tarım ve Hayvancılık Faaliyeti Gösteren Üyelerimizin Dikkatine

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’ndan Odamıza iletilen yazıda;

Başbakanlığımıza bağlı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından KUDAKA’ya gönderilen bilgi talebinde yurtdışı danışmanları ve sektör takımı uzmanları ile yapılan görüşmelerde özellikle son dönemde Körfez Bölgesi menşeli yatırımcıların ülkemizde hali hazırda faaliyet gösteren tarım/hayvancılık projelerine yatırım yapmak ve bu maksat ile söz konusu tesisleri ziyaret etme arzusunda oldukları belirtilmektedir.

Bu kapsamda İlimizdeki orta ve büyük ölçekteki tarım veya hayvancılık faaliyeti gösteren firma veya çiftliklerden ortaklık arayışında olan veya tamamen yatırımını devretmek isteyen işletme yetkililerinin KUDAKA’ya başvurmaları talep edilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

X