KOSGEB’DEN KOBİLERE 50.000 TL YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ

2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı başvuruları başladı.

Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar ile iç ve dış kaynaklı gelişmeler çerçevesinde, 65. Hükümet Programının temel amaçlarından olan KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini arttırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermelerini teşvik etmek ve KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine imkân vermek üzere, 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı uygulamaya alınmıştır.

Kredi Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2016 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvuruda bulunmuş 244.980 işletmeden, söz konusu krediyi kullanmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvuru yapmış sayılacaklardır ve yeni başvuru yapmayacaklardır.

2016 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine Başvuru yapamayan işletmelerin yeni başvuru yapmalarına imkan sağlanmıştır. Program başvuruları, 10 Şubat 2017 – 20 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu aşamada KOSGEB Veri Tabanına kayıt koşulu aranmayacaktır. İşletmeler başvurularını http://sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden yapacaklardır.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren mikro işletmeler öncelikle yararlanacaktır.Mikro işletmeler, on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 50.000 TL yi aşmayacaktır.

Kredi vadesi, İlk 12 (on iki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay

Kredi, sıfır faizli olarak uygulanacaktır.

Teminat ve kefalet sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu A.Ş. ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği düzenlenecek protokole taraf olacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri nasıl olacaktır?

 • Tüm başvuru yapan işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecektir.
 • İşletmeler çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacaktır.
 • 14/12/2015 tarihli ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Esnaf ve Sanatkarlara kullandırılan 30.000 TL faizsiz krediden yararlanan Esnaf ve Sanatkarlar yararlanamayacaktır.

İşletmeler, 10-20 Şubat 2017 tarih aralığında http://sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr internet adresinden başvuruda bulunabileceklerdir. Kredi faiz desteği başvuru öncesinde KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olma şartı aranmayacaktır.

Başvuru sonrasında 24 Şubat 2017 tarihinde kredi faiz desteğine hak kazanan işletmeler SMS ve bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Kredi faiz desteğine hak kazanan işletmeler, KOSGEB Veri tabanına kayıt ve KOBİ beyanname onay sürecini tamamlayıp protokole taraf bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabilecektir.

Protokole taraf Bankalar:

 • Akbank T.A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • Garanti Bankası A.Ş.
 • Halk Bankası A.Ş.
 • İş Bankası A.Ş.
 • QNB Finansbank A.Ş.
 • Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
 • Ziraat Bankası A.Ş.

Kredi Faiz Desteği Tanıtım Filmi

Detaylı Bilgi İçin: KOSGEB Erzincan Müdürlüğü

X