Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İdari Para Cezalarının Yeniden Değerleme Oranları

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık  Düzenleme Genel Müdürlüğü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. maddesi 7. fıkrası gereğince İdari Para Cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298.maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulandığı ve bu hükmün nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 olarak belirlenerek 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik te öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşısında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi  www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile uygulanmaya başlamıştır.

X