Prosedürler Azalacak

İki yeni uygulama ile üyelerimizin işleri kolaylaşıyor;

  • Şirket Sözleşmelerinin Tasdiki

6 Aralık 2016 Tarih ve 29910 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve şirket kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imzalanmasına imkan veren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın Tebliğinin ardından başlayan uygulamaya göre; 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren daha önce noter huzurunda yapılan kuruluş aşamasındaki şirket esas sözleşmeleri, artık Odamız bünyesinde hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüğünde imzalanabilecek. Şirket kuruluşları ve ticari işletme açılışı işlemlerinde Ticaret Sicil Müdürlüklerine ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri de, Ticaret Sicili Müdürlüğümüz tarafından düzenlenebilecek. Uygulamayla birlikte şirket sözleşmesi yine MERSİS’ te (Merkezi Sicil Sistemi) hazırlanacak. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde hazır bulunacak, kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi Müdürlüğümüzde bizzat kendileri tarafından imzalanacak. Söz konusu tebliğe göre yapılan değişikle birlikte şirket kuruluş süreçlerinde ve kuruluş maliyetlerinde önemli değişiklere gidildi.

  • Ticaret Sicili Harçları da Odamız Tarafından Tahsil Edilecek

Uygulamada ayrıca, Ticaret Siciliyle ilgili ödenmesi gereken harçların da artık vergi dairesi ya da bankalar yerine Odamız bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından tahsil edilebileceği de üyelerimize kolaylık sağlayacaktır.

Bu bağlamda şirket kurmak isteyen ya da ticari işletme kaydı oluşturacak olanların MERSİS müracaatlarını yapıldıktan sonra vergi dairelerine ya da noterlere gitmelerine gerek kalmadan nüfus cüzdanları ile birlikte Odamıza gelmeleri yeterli olacaktır.

X