Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır ihracat ve ithalat kontrol idaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde 25 ürün gurubunun ithalatını kapsayacak şekilde başlamıştır.

İlgide kayıtlı yazıda, anılan uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca anlaşmaların Halli mekanizmasına taşınmasının değerlendirildiği, bu kapsamda Mısır’a ihracat yapan veya Mısır’da yatırımları bulunan firmaların söz konusu uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespitine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Mısır’a ihracat veya yatırım yapan firmaların uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespit edilip Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesini teminen ekte sunulan formun doldurularak 20.01.2017 tarihine kadar TOBB’a (kubilay.simsek@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

X