Erzurum Et Kombinası Deri ve Sakatat Satış İhaleleri

ihale

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğünce 2017 Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde üretilecek olan, teknik şartnamede ve satış sözleşmelerinde yazılı olan b.baş-k.baş hayvan sakatatları, hayvansal yağlar, k.baş hayvan bağırsakları ile büyük-küçükbaş hayvan derileri 14.12.2016 tarihinde ilan edilen saatlerde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ayrı ayrı satılacaktır.

GECİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
K.Baş hayvan sakatatı geçici teminatı : 10.000,00 TL
İşlenmemiş ham yağlar için geçici teminat tutarı : 20.000,00 TL
K.Baş hayvan bağırsakları için geçici teminat tutarı : 8.000,00 TL
K.Baş hayvan deriler için geçici teminat tutarı : 12.000,00 TL
B.Baş hayvan derileri için geçici teminat tutarı : 40.000,00 TL
B.Baş hayvan sakatatlar için geçici teminat miktarı : 30.000,00 TL

İHALE TARİH VE SAATLERİ

Büyükbaş Hayvan Deri ihalesi 14/12/2016 Çarşamba günü saat 10:00’da,

Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi 14/12/2016 Çarşamba günü saat 11:00’de,

K.Baş Hayvan Bağırsak ihalesi 14/12/2016 Çarşamba günü saat 11:30’da,

B.Baş Hayvan Sakatat ihalesi 14/12/2016 Çarşamba günü saat 14:00’te,

B.Baş Hayvansal Yağ ihalesi 14/12/2016 Çarşamba günü saat 14:30’da,

K.Baş Hayvan Sakatat İhalesi 14/12/2016 Çarşamba günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Her ihale için şartname satın almak ve ayrı dosya oluşturarak teklif vermek zorunludur. İhaleye iştirak edecek firmalar ihale şartnamesini 50.00 TL karşılığında Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Pazarlama Şefliğinden satın alabilir. İhale şartnamesi satın almayanların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminat yatırmayan ve şartname satın almayan firmalar ihaleye iştirak edemezler. İhale şartnamesinde yazılı belgeleri getirmeyen firmalar ihaleye iştirak edemez.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

X