Verimlilik Proje Ödülleri

duyuru

T.C. Erzincan Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda;

“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumlan uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Başvuruları 9 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Sanayi Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X