Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği

duyuru

18.08.2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Birliğimiz arasında “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü” imzalanmıştır.

Daha önce İŞKUR il müdürlüklerinin, 31.12.2016’yı geçmemek üzere İşbaşı Eğitim Programlan (İEP) açmaları yönünde İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından talimatlandırılmış olmalarına rağmen, protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine gönderilen 1 Kasım 2016 tarihli talimatla birlikte 2016 yılında 30 Haziran 2017 tarihini aşmamak şartı ile il müdürlüklerinin işbaşı eğitim programı başlatılabilecekleri ifade edilmiştir.

Bu kapsamda yeni düzenlemeden yararlanma koşullarını içeren bilgi notu ekte yer almaktadır.

Ek: İşbaşı Eğitim Programlarının Düzenlenmesi Hakkında Bilgi Notu

Bilgilerinize sunarız.

X