Çankaya Belediyesi Taşınmaz Satış İhalesi

ihale

T.C. Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda;

Çankaya Belediyesinin de hissedarı olduğu ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye alttaki ilan metninden ulaşabilirsiniz.

EK: İhale İlanı

X