Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

duyuru

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” ve “Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)” yayımlanmıştır.

Ulusal araç tip onayı ile ilgili uygulamanın AİTM Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, söz konusu Yönetmelik ve Tebliğin bütün hükümlerinin uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması hususları bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

X