Teknik Servislere Dair Tebliğ

duyuru

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda;

Teknik servislerin taşıması gereken özellikleri, görevlendirme kriter ve usullerini, yükümlülük ve faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Teknik Servislere Dair Tebliğ (SGM:2016/17)” 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X