Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak “Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi” düzenlediği belirtilmiştir. Ankete https://tr.surveymonkey.com/r/Dis_Paydas_Memnuniyet adresinden ulaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X