MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Yürürlüğe Girmiştir

duyuru

Sayın Üyemiz,

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığından Odamıza iletilen yazıda;

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmış ve 25 Mayıs 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Böylelikle inşaat, enerji, metal, makine ve otomotiv sektörlerinde tebliğle belirlenen 40 meslekte 26 Mayıs 2016 tarihi itibari ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu resmen başladığı belirtilmiştir.

4447 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belge zorunluluğu getirilen mesleklerde yapılacak sınavlardan başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlarda işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Ekli listede yer alan ilgili mesleklerde istihdam edilen ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişileri çalıştıran işverenler için iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde idari para cezası uygulanması söz konusu olduğundan, Odamıza bağlı birimler ve üye işletmelerin cezai müeyyideler ile karşılaşmaması için bu hususta ivedi olarak çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağlamaları gerekmektedir.

EK: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X