Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında

duyuru

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik”in 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahsedilen yönetmeliğe ilgili genel müdürlük internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X