Kırsal Kalkınma Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

duyuru

Sayın Üyemiz,

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda;

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) 29.04.2016 tarih ve 29698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Son başvuru tarihi 13.06.2016 olup ilgili Tebliğ ve Uygulama Rehberi Bakanlık ve İl Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Tebliğ ve Uygulama Rehberindeki kriterlere göre, müracaat şartlarına haiz özel ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla 09 Mayıs 2016 tarihinde saat 10:00’da İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binasında bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X