Erzincan Şeker Fabrikası İhale İlanı

ihale

Sayın Üyemiz;

Erzincan Şeker Fabrikasının 2016 Haziran ayı içerisinde yapacağı Mal ve Hizmet alımı ihalelerinin tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. Fabrikanın Ofis binası toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalelerle ilgili Şartname ve Sözleşme Fabrikanın Ticaret Servisinde görülebilecek ve bedeli mukabilinde temin edilebilecektir.

İhale Kayıt No İşin Adı Tarih ve Saati
2016/159393 Kireç Taşı Mal Alımı 31.05.2016 Salı Günü Saat 14:00
2016/175424 Linyit Kömürü Mal Alımı 01.06.2016 Çarşamba Günü Saat 14:00
2016/140073 Fabrikanın Ziraat Birimi (Harita Servisi) Büro İşleri,
Erzincan, Kelkit ve Suşehri Ziraat Bölge Şefliklerinde
Büro Temizlik, Ambar, Kalorifer, Bahçe Bakım İşlerinde
Çalıştırılması İşi Hizmet Alımı
02.06.2015 Perşembe Günü Saat 14:00
X