Enerji Kullanımında Verimliliğin Arttırılması Hakkında

duyuru

Sayın Üyemiz,

Erzincan Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda;

18/04/2007 tarihli ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde; kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde; toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarında enerji yönetimi uygulamalarının yapılması kapsamında Enerji Verimliliği Portalına (http://enver.eie.gov.tr/ENVER.portal) kayıt olunması, aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca da söz konusu çalışmaların yapılmasından ve koordinasyonundan yönetim adına sorumlu olmak üzere sertifikalı enerji yöneticilerinin görevlendirilmesi; bünyesinde faal olan en az 50 işletme olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile yıllık toplam enerji tüketimi 50.000 TEP ve üzeri endüstriyel işletmelerde de enerji yöneticisi sorumluluğunda enerji yönetim biriminin kurulması; görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerinin de Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmekte olduğu belirtilmiştir.

Aşağıdaki bağlantıdan açılan web sayfası yardımıyla TEP hesabını kolayca yapabilirsiniz.

http://www.enve.com.tr/enerji_verimliligi_tep_hesap_tablosu.html

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X