LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

duyuru

Sayın Üyemiz,

TMMOB Makina Mühendisler Odası Erzincan İl Temsilciliği’nden Odamıza iletilen yazıda;

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, LPG piyasasında görev yapan personelin eğitimlerinde TMMOB ve Makina Mühendisleri Odası yasa ve yönetmeliklerle yetkili kılındığı belirtilmiştir.

Kanunun 15. maddesi ile LPG piyasasında görev yapan sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odası tarafından eğitilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası, ilgili Kanun ve Yönetmelikte anılan “TMMOB’a bağlı ilgili meslek odası olarak”, ilgili mevzuat hükümlerince kendilerine verilen yetki ve sorumluluk kapsamında; 2016 yılı Nisan ayı içerisinde yeterli başvuru olması halinde LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU düzenleyecektir. LPG piyasasındaki firmaların gerekli duyarlılığı göstererek, yasa ve yönetmelikler uyarınca eğitim görmeyen personelleri için Makina Mühendisleri Odası’na başvuru yapmaları gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X