Erzincan TSO Meclisi vekilleri ağırladı.

IMG_4144_800x533Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Nisan Ayı meclis toplantısı Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Av. Serkan Bayram ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri İsmail Yücel’in katılımıyla Erzincan TSO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanımız Mehmet Erkan Hatipoğlu’ nun sunumuyla başlayan toplantıda Erzincan ve ülke ekonomisine dair bilgi alışverişinde bulunuldu. Hatipoğlu sunumunda Erzincan’a ait sorunların ve yapılması gerekenler hakkında öneriler sunarak üzerlerine düşecek görevlere hazır olduklarını dile getirdiler.

Hatipoğlu, sunumunda Türkiye İhracatçılar Meclisinden Kanuni Merkezleri bazında alınan verilere göre, 2015 yılı Mart ayında gerçekleşen ihracatın 1.085.400-$ iken  2016 yılı Mart ayında İhracat 788.130-$ olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Hatipoğlu, Teşvik kanunu çerçevesinde yapılan yatırımların iller arasındaki dengesiz dağılımın, kanunun istenilen amaca ulaşmadığını vurgulayarak. 2012 yılında yürürlüğe giren Yeni Teşvik sistemi Erzincan açısından olumsuz etkilere sahip olduğunu belirtti.

Hatipoğlu açıklamalarına şöyle devam etti. “Erzincan’ın 4. Teşvik bölgesine yükseltilmesi rekabet gücünün zayıflamasına neden olmuştur. Öyle ki yıllık olarak teşvik belgesi sayısı 10’a kadar düşmüş olup yatırımlarda ilin cazibesinin azaldığı görülmüştür.

Erzincan 4. Teşvik bölgesi, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ise 5. Teşvik bölgesi kapsamındadır. Düzce, Malatya, Afyon, Elazığ, Kahramanmaraş ile aynı teşvik bölgesi kapsamında yer alması nedeniyle yatırımcı Erzincan’ı tercih etmemektedir. Erzincan’ın dezavantajları dikkate alınarak teşvik süreleri ve istifade yüzdeleri Doğu Anadolu’ya özel bir şekilde ayrıcalıklı olarak yeniden düzenlenmelidir. Erzincan’ın 6. Teşvik bölgesi kapsamına alınması gerekmektedir.” Dedi.

Hatipoğlu, “Bunun yanında, daha önce 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu çerçevesinde sunulan gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren payı ve enerji desteğinin tekrar gündeme alınarak yatırımlarda faaliyete geçiş tarihinden itibaren en az 10 yıl olması ve enerji desteğinde aranılan en az 10 işçi çalıştırma şartının da 3 işçiye düşürülerek bizim gibi az gelişmiş, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ve yatırımcı çekemeyen illere tekrar uygulanması gerekmektedir.” Dedi. Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Av. Serkan Bayram’a talepleri ileten Hatipoğlu talepleri şöyle sıraladı;

  1. Üyelerimizle yaptığımız istişarelerde özellikle ihracat yapan firmalarımızın Gümrük işlemlerini başka illerden yapmaları farklı sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Gümrük müdürlüğü açılması yaşanan sorunların önüne geçecektir.
  2. Kredi Garanti Fonunun, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle işletmelere destek vermekte, bu işletmelerin yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını kolaylaştırdığı tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Ülke çapında KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile işletmelerin daha uygun koşullarla banka kredisi kullanabilmesini, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir.

Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımların KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirildiği göz önüne alındığında Özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşmasının çok güçlü bir teminatı gerekli kıldığı, “KOBİ’lerin yarattıkları katma değer ve istihdamla ekonomimizin vazgeçilmez unsurları olduğu bir gerçektir.

Yüzde 56 doluluk oranına sahip, 373 hektarlık Organize Sanayi Bölgesiyle ve gelişmeye, yeniliğe açık girişimci ruhuyla, fon sıkıntısı yaşayan Erzincanlı ticaret erbabını Kredi Garanti Fonunun desteklerinden Erzincan TSO aracılığı ile yararlandırılması ile Bu kapsamda Kredi Garanti Fonunun Erzincan Şubesinin açılması gerekmektedir.

3. Gerek ticari hareketlilik gerekse havayolu ile ulaşıma olan teveccüh neticesinde uçak seferleri yetmemekle birlikte, Ankara’ya gidecek hemşerilerimizin 1 günlük işleri için yaklaşık üç günlerini ayırmaları gerektiğinden, iş ve zaman kaybına sebep olmaktadır.

Aktarmalı uçuşlar için Ankara üzerinden günün her saatinde uçak bulunması nedeniyle İstanbul hariç diğer iller için Erzincan’dan direkt seferler konulmasındansa Ankara’ya yapılacak uçak seferlerinin sabah 07:30 ve akşam 19:30 saatlerinde olacak şekilde 2’ye çıkarılmasını, ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanına alternatif sefer olmaması nedeniyle yakın şehirlerdeki havalimanlarının tercih edilmesi yolcu kaybına sebep olduğundan Anadolujet’in Sabiha Gökçen Havalimanına da sefer başlatmasını talep ediyoruz.

4. Güneş Enerjisi Santrali kuran ve kurma aşamasında olan illerle yaptığımız görüşmeler ve araştırmalar neticesinde santralin, yatırımı teşvik etmek, sermaye girişini artırmak, ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknolojik transferini sağlamak ve üretim ile istihdamı artırmak adına ilimiz açısından son derece önemli olduğu kanaatine varılmıştır.

Konuyla ilgili uygun arazilerin araştırması Odamız tarafından yapılmış olup, Erzincan OSB sınırında bulunan mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 700 dönüm arazinin Güneş Enerjisi İhtisas alanı için çok uygun bir yer olduğu tespit edilmiştir.

Bununla ilgili olarak Valilikle yapılan görüme neticesinde Odamız girişimiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne tahsisi’nin yapılabilmesi için Valilik tarafından imzalanan 23.03.2016 tarih ve 125 sayılı tahsis talep yazısı Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere Defterdarlığa iletilmiştir.

5. İlimizin genel yapısı itibariyle tarım ve hayvancılık bölgesi olması nedeniyle gerek insan sağlığını korumak, gerekse ilkel metotlarla yapılan hayvancılığın profesyonel olarak yapılmasını sağlamak, ilimizin kırmızı et üretimini artırmak, 2023 hedefleri doğrultusunda üretimi ve istihdamı artırmak suretiyle üreticilerimize katkı sağlamak ve atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi amacıyla ilimizde Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalara başlanması ve gerekli yazışmaların yapılarak müteşebbis heyetin kurulması amacıyla 10.12.2015 tarih 128 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla karar alınmış, 04.03.2016 tarihli Valilik oluru alınarak çalışmalara başlanmıştır.

Amasya Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılan inceleme ziyaretinin akabinde yapılan araştırmalar neticesinde Besi OSB için Erzincan İli Oğlaktepe Köyü yaklaşık 398.000 m²’lik alanın Besi OSB için uygun alanlar oldukları tespit edilmiştir. Bu alanların vasıfsız mera olması nedeniyle 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince tahsis değişikliği yapılması gerekmektedir.

6. Hükümetimizin esnafa yönelik vermiş olduğu faizsiz kredi desteğinin Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı tüccara da verilmesini talep ediyoruz.

Bölge tüccarının ticari hareketliliği itibariyle doğu ve güneydoğu illerinden olması nedeniyle, terör olaylarından dolayı ticaret yapılamamakta ve daha önce yapılan satışlara ilişkin tahsilat sıkıntısı yaşanmaktadır.

Bu nedenle 5 yıl vadeli sıfır faizli 100 bin TL kredinin üyelerimize de uygulanmasını talep ediyoruz

7. BAĞ-KUR ve SGK primlerindeki artış işveren kesimini olumsuz etkilemekte ve dolaylı olarak istihdama yansımaktadır. Bu anlamda bölgesel durumlar göz önüne alınarak SGK İşveren paylarında devlet desteğinin artırılmasını, Bölgede bulunan işletmelerden 3 yıl işveren payının devlet tarafından karşılanması faydalı olacaktır.

8. Ergan Dağındaki yatırımın kaybedilmemesi için etkin işletilmesi gerekmektedir.

9. Ekşisu Alanında termal turizme yönelik Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulması ekonomik potansiyel açısından değerlendirilmelidir.

10. Kalkınmanın öncüsü olacak tarım ve hayvancılık Sektörünün bölgemize lokomotif güç haline gelebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların koordine bir şekilde çalışacağı koordinasyon merkezinin oluşturulması

11. İlimizde arazi toplulaştırmasının yapılması,

12. Sulamanın kendi cazibesi ile sağlanması

13. İlimizde üretilen fazla sütün değerlendirilmesi ve ekonomik bir değere dönüştürülmesi için Et Süt Kurumu marifetiyle süt tozu fabrikası kurulması

14. İŞKUR aracılığı ile belediyeye ve özel idareye alınan işçiler, insanları tembelleştiriyor ticaret erbabını olumsuz etkiliyor. Firmaların çalıştıracakları personellerin yalnızca SGK primlerinin desteklenmesi sorunun çözümünde daha faydalı olacağı kalıcı ve artı istihdamı sağlayacağı kanaatindeyiz.

15. Akşam saatlerinde de ticaretinin canlanabilmesi için şehrimizin cadde ve sokaklarının ışıklandırmasına öncelik verilmesi

16. “Fuar ve Kongre Merkezi” nin merkezi idare tarafından yapılması,

17. Kamu tarafından yapılan ihalelerde Erzincan esnafına pozitif ayrımcılık yapılarak yerel esnafın desteklenmesinin sağlanması

18. Terminal esnafının işletme açısından zor durumda bulunduğu, ticaret yapamadıkları ve bu nedenle şirketin tamamıyla Erzincan Belediyesine devredilmesi için girişimlerin başlaması gerekiyor.

19. Odamızda verilen hizmetlerin gün geçtikçe artması nedeniyle, daha modern bir bina ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Uygun bedel ile arsa tahsis ve satışı yapılması yerinde bir karar olacaktır. Dedi.

Sunumun ardından ilk sözü alan Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram, Erzincan için çalışmaya hazır olduklarını belirterek Meclis Başkanı Mehmet Erkan Hatipoğlu’nun sunumunda değindiği konuları ve önerileri değerlendirdi. Bayram ; “Bizim bölgemizde stabil sulama ile DSİ yatırımlarının hızlı bir şekilde geri dönüşü olması lazım. Sağlık sektöründeki hızlı ilerleme gibi bu işlemlerinde en hızlı şekilde sonuçlanması bölgemiz ve yöremiz adına yararlı olacaktır. Burada bizim ticaret erbabı açısından Organize Sanayi çok önem arz etmektedir. Katıldığımız her toplantıda şehrimiz menfaatine uygun kararlar almaya çalışıyoruz. OSB bölgemizde bin 500 ile 2 bin arasında çalışanımız var. Diğer illerde bu sayı sadece bir firmada var aslında bu çok acı bir durumdur. Ayrıca Trabzon limanı ile direkt bağlantısı sağlanması talebi iletildi. Kısa vadede olmasa da uzun vade de bu bağlantının sağlanması Erzincan’a da büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. OSB Teşvik bölgesi olarak ele alırsak Erzincan 4. Bölgede yer almaktadır. Sanayi bölgeleri 5. Bölge olmaktadır bunların hepsini dile getirdik şuanda çalışma yapılıyor. Ekonomi Bakanımız ve Bakan yardımcımızın da gelme durumu var. İnşallah bu sanayi bölgemizi 6. Bölgeye çıkaracağız şehrin özelliğine göre teşvikten maksimum yararlanılması için çalışacağız. Bunun kabul edilmesi bizlere büyük bir artı getirecektir. Ayrıca otomotiv sektöründe bir yatırımcıyla birebir görüştük hatta buradaki bağlantılarını sağladık görüşmeler devam etmektedir. Başkan Süleyman Bey, yatırımcımız ile tanıştı bunu Erzincan’a kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bizler İstanbul, Ankara ve Erzincan üçgeninde köprü olacağız. Bu kapsamda Ankara’da iş adamlarını ziyaret ederek vefa borçlarının doğdukları topraklarda ödenmesi adına görüşmeler yaptık. Erzincan sevdalısı iş adamlarımızı bu şekilde bir araya getireceğiz. Ankara’da bulunan Erzincanlı iş adamlarını bir çatı altında toplayarak (Ersiad’ın Ankara şubesi) oluşturulacak bir veya bir kaç şirket ile Erzincan’a yatırımı cazip hale getirebileceklerini de dile getirdi. Günü birlik uçuş seferlerinin konulması için bakanımız ile görüştük kendisinin de bilgisi var ve elzem olduğunun farkındayız. En kısa sürede bu talebede karşılık verileceğini düşünüyoruz. Bu toplantıları sıkça geniş katılımlı bir şekilde yapmamız lazım. Bizler her zaman sizlerin yanında ve hizmetinizdeyiz. Yani bu şehri en hızlı şekilde kalkındıracaksak hep beraber çalışarak yapabiliriz.” Dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlık Müşaviri İsmail Yücel de istişare toplantısına katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, cumhuriyetle yaşıt Erzincan TSO meclisinde bulunmaktan onur duyduğunun altını çizdi. Yücel açıklamasına şöyle devam etti. “Gümrük ve Ticaret Bakanımız bu bölgenin çocuğu Malatya’lı Sayın Bülent Tüfekçi’nin de hassaten selamlarını ileterek başlıyorum. Ben aslında uzun yıllardır sizlerle birlikte çalışıyorum. Biliyorsunuz Oda ve borsalarımızın denetleyici ve düzenleyici kurumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. 2011’de yapılanmasından önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığıydı. İstişare hem dinimiz hem de kültürümüzde yer alan önemli bir unsurdur. Odaların birinci derecede görevi üyelerinin mesleki faaliyetlerindeki gelişimine yani ekonomik olarak ilerlemesine öncülük etmektir. Buda iyi bir takım ruhu gerektirir iyi bir takım oyunu ile sağlanabilir. Erzincan’ın böyle bir takım ruhuna ve oyuncularına sahip olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Çünkü üretim ve üretmek çok önemlidir. Gerçek kahramanlarda sizlersiniz yani üretenlerdir. Bu nedenle sizlerin birlik ve beraberliği hem Erzincan hem de ülkemiz için önemlidir. Erzincan’da bir süredir gümrük müdürlüğü talebi var birkaç defa sizlerle istişare ettik. Ancak şuan Erzincan’ın dış ticaret verileri ile bunu hemen yapmak pek mümkün görünmüyor. Ama Erzincan TSO olarak bunu tüm boyutları ile gerekçelendirirseniz bugün ve gelecek vizyonunuz ile desteklerseniz bende bunu bakanımıza sunmaktan memnun olurum. Ayrıca kredi garanti fonunun Erzincan’da şube açması talebi var. Kredi Garanti fonu ile bakanlığımız doğrudan görüşme içindeyiz. Gerekli görüşmeleri sağlayıp takipçisi olacağım.” Dedi.

Son olarak söz alan Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, istişarenin önemine değinerek istişare dinimizde sünnet devlet de ise farzdır. Bunu yerine getirmekten mutluluk duyuyorum.” Dedi.

Karakelle açıklamasına şöyle devam etti; “Öncelikle bu toprakları yurt yapan ve hala yurt yapmak için canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Ruhları şad. Mekanları cennet olsun inşallah. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Siyasi uzantılarında bertaraf edilebilmesi için kararlar almaya çalışıyoruz. Bu toplantının organize edilmesinde emeği geçen Erzincan TSO Başkanımız Süleyman Sarak ve Erzincan TSO Meclis Başkanımız Mehmet Erkan Hatipoğlu’na ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Talepler ve değinilen konular yerinde olmuş kısa, orta ve uzun vade de gerçekleştirilebilecek konular yer almaktadır. Önemli olan hayal gücümüzü yitirmemek ve peşinden koşmaktır. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Meşveret toplantısı yapılıyor bu bizleri çok mutlu etmesinin yanı sıra Peygamberimizin sünnetidir. Ancak bu devlette ise farzdır. Bizler şuan bir farzı icra etmekteyiz. Üstlendiğimiz rol ve görevler belki bize çok kısır çok küçük ölçekli gelebilir. Ama öyle değil aslında emin olun biz bugün Erzincan’ın siyasi, sosyal ve ekonomik alanda kalkınması için bir not düşüyoruz birlikte, sağolsun milletvekili kardeşim söylenmesi gerekenleri söyledi. Erzincan manevi iklimi olan bir yerdir. Hep birlikte el ele vererek Erzincan’ımızı kalkındıracağız.” Dedi.

Son olarak Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak ve Erzincan TSO Meclis Başkanı Mehmet Erkan Hatipoğlu Erzincan’ın ekonomik alanda gelişmesi için sundukları taleplerin takipçisi olacaklarını belirterek önerilerini ve taleplerinin aktarıldığı toplantı soru cevap şeklinde devam etti. Günün anısına istinaden hazırlanan bakır kaftanlar Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Av. Serkan Bayram ve Bakanlık Müşaviri İsmail Yücel’e hediye edilerek toplantı sona erdi.

X