“OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Hakkında”

duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 0411/4891 sayılı Odamıza iletilen yazıda;

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nin (Guidelines for Multinational Enterprises), ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1976 yılında kabul edilen “Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Şirketler Karar ve Bildirisi”nin bir parçası olarak 27 Haziran 2000 tarihinde uygulanmaya başladığı ve rehberin uluslararası yatırım için uygun bir iş ortamı sağlayarak çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk alanında devletlerce kabul edilmiş çok taraflı bir uluslararası araç niteliğini taşımakta olduğu bildirilmektedir.

Rehber’in son yayınlanan nüshasına www.ekonomi.gov.tr web  sitesinden Yatırım>Yurtdışı Yatırım> OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X