“Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında”

duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 02.03.2016 tarihli ve 0412/4532 sayılı Odamıza iletilen yazıda;

İlgi kayıtlı yazıda, Mısır’a ihracat yapan firmalarla ilgili olarak başlatılan üretici kayıt sistemine yapılacak başvurular konusunda Türk şirketlerinin ilettiği sorulara açıklık getirilmesi için bir not hazırlandığı bildirilmiş ve bu notun uygulamanın başlatılacağı 16.03.2016 tarihinden önce duyurulması talep edilmiştir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmaların elçilik ve başkonsolosluktan gerekli dokümanları tasdik ettirmelerinden önce General Organization for Export and Import Control’ün (GOEIC) www.goeic.gov.eg sitesinden elektronik onaylarını almalarının gerektiği önemle vurgulanmıştır.

TOBB yapılan incelemede yazı ekindeki bilgi notunda aşağıdaki hususların dikkate alınmasının gerektiği değerlendirilmektedir:

  1. Başvuru ile ilgili tüm prosedürlere General Organization for Export and Import Control’ün(GOEIC) internet sitesi www.goeic.gov.eg’den ulaşılabilmektedir.
  2. Başvuru ile ilgili gerekli dokümanlar Arapçaya tercüme edilmek zorundadır.
  3. Çeviri hizmetini yapacak olan akredite tercüme ofisleri Türk yetkili makamları tarafından belirlenecektir.(Noter, Odalar)
  4. İhracatçı firmalar, ilgili tüm belgeleri GOEIC’in resmi web sitesi olan www.goeic.gov.eg’e kontrol ve onaylanmasını teminen yüklemeleri gerekmektedir.
  5. Elektronik ortamda başvuruyu yapan firma, belgelerinin onaylanması halinde GOEIC tarafından bilgilendirilecektir. Firma bu bilgilendirilmeyi takiben belgelerin orijinallerini Mısır Büyükelçiliğine veya Baş Konsolosluğuna tasdik ettirmek amacıyla sunmak zorundadır.
  6. Firma, Mısır Büyükelçiliği veya Baş Konsolosluğu tarafından tasdik edilen dokümanlarını Mısır’daki GOEIC’e bağlı herhangi bir başvuru ofisine ibraz etmek ve başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür.
  7. Tüm bu işlemlerden sonra başvuru işlemi en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X