Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı

ihale

Sayın Üyemiz,

T.C. Erzincan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen 21.03.2016 tarih ve 2416 sayılı yazıda;

Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri ile ekonomik ömrünü dolduran araçların satış ihalesi 26-27-28-29.04.2016 tarihlerine tesadüf eden günlerde ilanda karşılarında belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacağı bildirilmiştir.

EK: İhaleye İlişkin İlan Metni

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla

X