Çankaya Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

ihale

Sayın Üyemiz,

Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen 29.02.2016 tarih ve 1013529 sayılı yazıda;

Çankaya Belediyesinin hissedarı olduğu ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak 29.03.2016 günü saat 14.00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacağı bildirilmiştir.

EK: İhale İlan Metni

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X