“AB COSME Programı – Proje Teklif Çağrıları” hakkında

duyuru

Sayın Üyemiz,

KOSGEB’nden Odamıza iletilen 08.03.2016 tarih ve 68471431-745.01/393 sayılı yazıda,

KOSGEB Başkanlığımız, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının ( EU Programme for the Compettiveness of Enterprises and Small and Medium-Size Enterprises – COSME ) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programının izleme ve değerlendirilmesinden sorumludur.

AB COSME Programının bileşenlerinden olan;

  • Küme Mükemmellik Programı: Avrupa Birliğinde Küme Yönetim Mükemmelliği Desteği (Cluster Exellence Programme : Promoting Cluster Management Excellence Across the EU),
  • Genç Girişimciler İçin ERASMUS Çerçeve Ortaklık Antlaşması 2016-2021 (ERASMUS for Young Entrepreneurs Framework Partnership Agreement 2016-2021 programları için proje teklif çağrıları yayınlanmış olup, söz konusu 2 (iki) adet çağrıya ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Çağrı Metni için;

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_clusters_cosme.pdf

Başvuru Sahipleri için Rehber;

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/clusters_2015_cosme_guide_for_applicants.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X