2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu

duyuru

Sayın Üyemiz,

T.C. Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda;

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun’un 8. maddesine istinaden çıkarılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Bakanlıkça hazırlanan “2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” 15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete ile 16.02.2016 ve 17.02.2016 tarihli üç büyük gazetenin Türkiye baskısında yayımlanmıştır.

Şartname ve tahsise konu parsellere ilişkin bilgilerin Türkçe ve İngilizce metinleri İl Kültür ve Turizm Bakanlığının www.kulturturizm.gov.tr adresindeki web sitesinde yer almaktadır. Başvurular 31.03.2016 tarihinde sona erecektir.

EK: Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X