Sanayi Bölgeleri ve Siteleri ile İlgili Diğer İşler

duyuru

Sayın Üyemiz,

T.C. Erzincan Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda;

“Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından hukuk dışı ve gayri meşru ilhakı ülkemiz tarafından tanınmamakta olup Türkiye bu doğrultuda. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun “Ukrayna’nın Toprak Biitünlüğü”ne dair 27 Mart 2014 tarihli Kararı’nın ortak sunucularından biri olmuştur.

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde ticari, ekonomik, turistik, yatırım vb. amaçlı faaliyetlere ülkemizce henüz hukuki bir kısıtlama getirilmemiştir. Mamafih, Kırım üzerindeki hakimiyetini tanımakta olduğumuz Ukrayna bu tür faaliyetleri suç olarak düzenleyen yasalar kabul etmiş olup, Kırım’daki tüm faaliyetlerin bu mevzuatlara uygun şekilde yürütülmesi beklenmektedir. Buna göre, Kırım’a giriş-çıkışlar ancak Ukrayna anakarası üzerinden ve Ukrayna makamlarının özel izniyle gerçekleştirilebiImektedir. Bunun dışında, Kırım’ın ilhakını tanıyan ve Kırım’la yasadışı temas ve faaliyetlerde bulunan özel ve tüzel kişilerin AB ve ABD tarafından yaptırımlar listesine alınabildiğinin de göz önünde bulundurulmasında fayda görülmektedir.

Hal böyleyken, ülkemizdeki bazı organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimlerinin, üyelerinin ve bazı işadamlarının ülkemizin resmi dış politikası bağlamında hassasiyeti olan Kırım’a ziyaretler gerçekleştirerek doğrudan ticari temaslarda bulunduğu ve Kırım’ın fiili yönetimiyle işbirliği anlaşmaları imzaladıkları yönünde bilgi edinilmiştir.

Bu bağlamda; başta Kırım olmak üzere, ülkemizin resmi dış politikasında hassasiyeti olan ülkelere gerçekleştirilecek bu tür ticari, ekonomik ve yatırım amaçlı ziyaretlerde ülkemizin resmi dış politikasının hassasiyetlerine dikkat edilmesi, dış politikamıza aykırı temaslardan kaçınılması, özellikle de Kırım’daki fiili makamlarla herhangi bir belge imzalanmaması, bu ülkelere yapılacak ziyaretlerin öncesinde Dışişleri Bakanlığımızdan görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X