Mısır Üretici Kayıt Sistemi

duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 11.02.2016 tarih ve 0412/3108 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldıkları bir yazıya atfen, Mısır İhracat ve İthalat İdaresi bünyesinde oluşturulan kayıt sistemi hakkındaki güncel bilgiler paylaşılmıştır.

Yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı ve bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Ayrıca, uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTIP listelerinin de söz konusu kararın ekinde yer aldığı vurgulanmıştır.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği, karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları, Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait olan pge@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletmelerinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Uygulama hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Bakanlık yazısı (Ek-1) ve bahsi geçen uygulama ve Karar ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan 07.02.2016 tarihli bilgi notu (Ek-2) aşağıdaki bağlantılarda yer almakta olup; Bakanlığın http://goo.gl/TcOKZQ adresinden veya TOBB Dış Ticaret Müdürlüğü’nün http://tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden de temin edilebilir.

Üyelerimizin Mısır’ın bu uygulamasına ilişkin deneyimlerini düzenli olarak Bakanlığa iletilmek üzere TOBB’un disticaret@tobb.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

EK:

  1. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazı (8 Sayfa)
  2. Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu (20 sayfa)

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

X