İŞKUR İstihdam Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Programı Yönetmelik Değişikliği

duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Aktif İşgücü Programlarına ilişkin kurum tarafından yapılan bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

“Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından “Aktif İşgücü Programları” kapsamında “İşbaşı Eğitim Programları” da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. 12 Şubat 2016 Tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile işveren ve iş arayanlar lehine değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelerden bazıları şu şekildedir:

İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanabilir.

Kurum tarafından istenen şartları sağlamak kaydı ile bir katılımcı İŞKUR tarafından azami 160 fiili gün desteklenmekte iken, bu süre 320 fiili güne (1 yıla) çıkmıştır.

11 ve üstü mevcut sigortalı çalışanı olan işyerlerine, çalışan sayısının onda biri kadar katılımcı verilebilmekte iken işverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.

Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç öğrenciler programa katılamaz iken şartları haiz olup programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilecektir.”

Ayrıntılı bilgi ve “İşverenler için İstihdam Teşvikleri” hakkında bilgi almak için www.iskur.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Üyelerimize önemle duyurulur.

X