Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İş Dünyasının Sorunları Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki il ve ilçelerde bulunan Odalar aracılığıyla bu bölge iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları yakından takip etmekte ve ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşmaktadır.

Bu kapsamda belirlenen çeşitli sıkıntı ve görüşler 10 Aralık 2015 tarihinde yapılan Başbakanlık ziyaretinde sayın Başbakana ve 18 Aralık 2015 tarihinde TOBB de yapılan bölge odaları istişare toplantısında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye iletilmiştir.

Oda ve borsaların belirtmiş olduğu sorunları ve çözüm önerilerini dikkate alan hükümetimizin yaptığı çalışmalar kapsamında mükelleflerin, vatandaşların 1 Aralık 2015-29 Şubat 2016 tarihleri arasına denk gelen 3 aylık süredeki vergi beyannameleri ile sigorta bildirgeleri verme süresi 31 Mayıs 2016 tarihine ertelenmiştir. Mükellefler, bu beyanname veya bildirgelerinde beyan ettikleri vergi ve sigorta primlerini 31 Ağustos 2016 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Ayrıca, Yeniden Yapılandırma Kanunundan yararlanan sigorta mükelleflerinin, bu kanun kapsamında yapacakları taksit ödemeleri de 31 Ağustos 2016 tarihine kadar ertelendiği Başbakanımız tarafından 22 Aralık 2015 tarihinde açıklamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada da, Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Muş ilinin Varto ilçesi, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde; ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı kanun gereğince;

  • 1 Aralık 2015 – 29 Şubat 2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapmak zorunda oldukları başvuru sürelerinin
  • 31 Mayıs 2016 tarihine kadar uzatılması, 31 Mayıs 2016 tarihine kadar (31 Mayıs 2016 dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaması,
  • 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 tarihine kadar (29 Şubat 2016 dahil) olan döneme ait prim borçlan ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitlerinin, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2016 tarihine kadar ertelenmesi,
  • Teşviklerden, yapılandırma ve taksitlendirmeden yararlanan işverenler bakımından, bu durumun ihlal nedeni sayılmaması,
  • 1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesi, kararlaştırılmıştır, işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesi, kararlaştırılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

X