Erzincan TSO Meclis’den “Genel Ekonomik Değerlendirme”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın her ayIMG_6236_800x533 gerçekleştirdiği meclis toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Erkan Hatipoğlu başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda ilimiz ve ülke ekonomisinin de içinde bulunduğu durumların genel bir değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonrası Meclis Başkanı Mehmet Erkan Hatipoğlu ve meclis üyeleri “Genel Ekonomik Sonuç Bildirisi” yayımlandı. Hatipoğlu 2015 yılı genel ekonomik değerlendirmesinde 2008 yılı sonbaharında patlak veren son küresel kriz ile birlikte FED ve diğer önde gelen merkez bankalarının gerçekleştirdiği parasal genişleme sonucu; gelişmiş ekonomilerden, gelişmekte olan ve ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomilere doğru yayılan paranın, FED’in normalleşme adımı, faizleri artırma kararı ile birlikte artık paranın geri çekileceği bu nedenle likiditeye ulaşımın zorlaşacağına  vurgu yaparak söz konusu küresel likiditeyi ülkemize çekme adına strateji oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Hatipoğlu; Strateji oluşturulurken diğer gelişmekte olan ülkeler ile yatırımcı çekme mücadelesinde hatta borçlanma dahil rekabet edilmesi gerektiğini bunun da ekonominin iyi yönetilmesi ile gerçekleşeceğine değindi.

Hatipoğlu 2015 yılı genel ekonomik değerlendirmesine şöyle devam etti.

“Yeni kurulan hükümetimizin küresel ekonominin yeni koşullarına uygun olarak ekonomi politikalarının revize etmesi, yapısal dönüşümü tamamlaması, reformist bir duruş sergilemesi ve şeffaf olarak bunların uluslararası ekonomi çevreleri ile paylaşılmasında pozitif bir yaklaşım sergilemesi gerektiği düşünülmektedir.

Ayrıca Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan üç açığın da iyi yönetilmesi gerekiyor. Bunlar;

–         Bütçe Açığı          : Mali disiplinden vazgeçilmemesi gerekir.

–         Cari açık              : Küresel emtia fiyatlarındaki gerileme avantaj olmakla birlikte ihracatımızı artırma da eylem planı devreye sokulmalıdır.

–          Tasarruf açığı        : Bireysel emeklilik sisteminin devamı sağlanmalı ve devlet desteği en az 5 yıl sürmelidir. Ayrıca atıl fonlar (işsizlik sigortası fonu gibi) Bireysel emeklilik sistemine devri sağlanarak değerlendirilmelidir.

Küresel anlamda gelişmelerin ışığında; 2016-2018 dönemi ait olarak açıklanan Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, ülkemizin kademeli olarak 2016’da %4,5, 2017 ve 2018’de %5 büyümesi öngörülüyor. Hükümet yetkililerinin açıkladığı 2016-2018 dönemi OVP’de küresel olarak zor bir dönemin yaşandığı, jeopolitik gerginliklerin ciddi olduğu bir coğrafyada bulunan ülkemizin mali disiplini sıkı tutulması ve enflasyonun düşürülmesinin ana hedef olarak belirlendiği bildirilmiştir. OVP’ye göre kişi başı milli gelirden alınacak paylarda artacak. 2014 yılında 10 bin 390 dolar olan pay, 2015 yılında 9 bin 286 dolara, 2016’da 9 bin 364 dolarak gerileyecek, Ancak 2017 yılından sonra artışa geçmesi beklenen milli gelirden alınacak payında yükseleceği açıklanan veriler arasında.

Özetlenecek olursa ekonomik büyüme açısından 2015 beklenenden iyi geçti. Yılbaşında konulan %3’lük hedef 1 puan aşarak %4 olarak gerçekleşti. İki büyük genel seçim ile FED’in faiz artış sürecinin yaşanmasına rağmen, ekonominin çarkları hızlı döndü. Cari açık daraldı, 11 ayda 27.8 milyar dolara düştü. 2014’te 45.8 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açık 2015’te 32 milyar dolar olacak. Cari açık, döviz geliri ile döviz giderimiz arasındaki fark. Büyük kısmı enerjiye gidiyor. Petrol düştüğü için cari açık da daralıyor. En olumsuz gelişme enflasyonda yaşandı. Bir defa Merkez Bankasının belirlediği %5’lik hedef çok iddialıydı, tutmadı. Nitekim orta vadeli ekonomik programda 2016 için %7.5 olarak belirlenmiş oldu.​” Dedi.

X