Sanayide Enerji Verimliliği Eylem Planı Hakkında

duyuru

Sayın Üyemiz,

Erzincan Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen 29.12.2015 tarih ve 469 sayılı yazıda;

Onuncu Kalkınma Planı Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen Sanayide Enerji Verimliliği Eylem Planı dahilinde sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik çalışmalar sürdürülmekte olduğu ve bu bağlamda, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından sanayi işletmelerinin farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği kitapçığı hazırlandığı ifade edilmektedir.

Kitapçık şu başlıkları içermektedir:

  1. Elektrik Motoru Nedir?
  2. Elektrik Motorlarında Verimin Önemi
  3. Elektrik Motorlarında Verim Sınıfları ve Tasarruf Potansiyeli
  4. Elektrik Motorlarının Kullanıldığı Sistemlerde Enerji Verimliliği Odakları
  5. Enerji Verimliliği Destekleri
  6. Elektrik Motoru Test İmkanları
  7. Elektrik Motorları Piyasa Gözetim ve Denetimleri
  8. İlave Bilgi Kaynakları ve Referanslar

Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği kitapçığına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Ek: Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği Kitapçığı

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X