IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı

Sayın Üyemiz,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında 2014-2020 dönemi kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak, 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanını yayımlamıştır. Söz konusu ilan, program kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmelere yönelik proje başvuruları ile ilgilidir.

Proje Çağrısı, rehber, programa başvuru için doldurulması gerekli dokümanlar, finansal destek miktarları ve TKDK İl Koordinatörlükleri iletişim bilgileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) yer almaktadır. Program, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Malatya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Uşak ve Yozgat illerinde uygulanacaktır.

Projelerin finansal desteklenme oranları %50-70 arasında olup, başvuru sahiplerinin eş finansmanı gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahiplerinin TKDK ile protokol imzalamış bankalar/tarım kredi kooperatiflerinden kredi alabilmeleri ve Kredi Garanti Fonu teminatından yararlanabilmeleri mümkün olup, TKDK tarafından anlaşma yapılan bankalar ve kurumlar ile ilgili bilgiye TKDK web sayfası ve TKDK İl Koordinatörlüklerinden ulaşılabilmektedir.

Desteklenecek tedbirler ve AB finansal destek oranları tabloda belirtilmiştir:

Tedbir Adı Sektör Kodu Sektör Adı
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) 302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

Başvuruların, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri için 25 Ocak 2016-26 Şubat 2016 tarihleri arasında, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbiri için 29 Şubat 2016-25 Mart 2016 tarihleri arasında ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için 28 Mart 2016-22 Nisan 2016 tarihleri arasında, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri TKDK internet sayfasında yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X