Endüstriyel Tasarım Envanteri Hakkında

duyuru

Sayın Üyemiz;

Türk Tasarım Danışma Konseyinin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, Faaliyet l’de belirtilen “Türkiye’nin tasarım envanterinin hazırlanması” çalışması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir.

Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarım ve gelir durumlarım araştırmaktır. Hazırlanacak envanter, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyinde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.

Bu doğrultuda; bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim veya pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlere, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketlere TOBB web sayfasındaki (www.tobb.org.tr) “Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız.” adlı bölümden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

X