EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji/Petrokimya Şirketleri 1.Toplantısı

duyuru

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza iletilen 08.12.2015 tarih ve 22828 sayılı yazıda;

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kamu ve Özel Sektör Enerji/Petrokimya Konsorsiyumu/Şirketleri 1.Toplantısı’nın, 18-19 Ocak 2016 tarihlerinde, Tahran’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın ekteki formu doldurarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletmeleri gerekmektedir.

EK: EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji/Petrokimya Şirketleri 1.Toplantısı Katılım Talep Formu

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X