EAGÜ VI. Bakanlar Konferansı

duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 13.11.2015 tarih ve 20883 sayılı yazıda;

EAGÜ VI. Balkanlar Konferansı bu yıl, 26-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu konferansın ana teması “En Az Gelişmiş Ülkeler için Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Sanayi Kalkınmasını Faaliyete Geçirmek: Mezuniyete Giden Yol ve Sonrası” olarak belirlenmiştir.

Konferansın EAGÜ’lerin ekonomilerinin çeşitlendirilmesi ile “en az gelişmişlik” kategorisinden mezun olmalarının önündeki engellerin belirlenmesi ve 2030 gündemi çerçevesinde bu engellerin kaldırılması konularının görüşülmesi bakımından önemli bir fırsat olacağı değerlendirilmektedir.

48 EAGÜ’nün hükümet ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı konferans kapsamında, 26 Kasım akşamı bir iş kokteyli düzenlenerek, iş dünyası ve kamudan temsilcilerin bir araya getirilmesi ve yeni ortaklıklar kurulmasına vesile olması amaçlanmaktadır.Toplantının yapılacağı BM binasında firmalara ürünlerini tanıtmak üzere sergi açabilme imkanı da tanınabilecektir.

Ekte taslak programı paylaşılan söz konusu konferansa katılım sağlamak istemeniz durumunda, katılım teyidinizin Bakanlığa iletilmek üzere en kısa sürede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (Tel: 0(312) 218 27 34, gorkem.karabeyoglu@tobb.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X