K Yetki Belgeleri

k1_yetki_belgesi

TARİHÇE:

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalar için düzenlenen K türü Yetki Belgelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenecek Odalar aracılığıyla verilmesine ilişkin yetki devri gerçekleştirilmiştir. Verilen yetki devri çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 21.09.2005 tarihinde yapılan protokole istinaden, 58 adet Ticaret / Ticaret ve Sanayi Odası yetkilendirilmiştir.

K YETKİ BELGESİ NEDİR?

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

  • K1 Yetki Belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
  • K1* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb.) il sınırları içerisinde ticari amaçla taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara,
  • K1Ö Yetki Belgesi: Özel amaçlı taşıtlarla araç kurtarma hizmetlerinin verilmesi,
  • K2 Yetki Belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • K2* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb.) kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

NASIL ALINIR?

K Türü Yetki Belgesi almakla yükümlü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin;

  • Gerçek kişiler ikamet adreslerinin bulundukları ilde,
  • Tüzel kişiler ise faaliyetlerinin bulundukları ilde,

belge düzenleme konusunda yetkilendirilen Ticaret / Ticaret ve Sanayi Odalarına başvurmaları gerekmektedir.

K Yetki Belgeleri Birimi
Yetkili : Haluk GÖKDEMİR
Telefon : 0 (446) 214 21 05 Dahili : 1240
E-Posta : h.gokdemir@erzincantso.org.tr
Yetkili : Selçuk ÖZDEMİR
Telefon : 0 (446) 214 21 05 Dahili : 1220
E-Posta : selcuk.ozdemir@erzincantso.org.tr
X