Duyurular

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen 21.03.2016 tarih ve 2416 sayılı yazıda; Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri ile ekonomik ömrünü dolduran araçların satış ihalesi 26-27-28-29.04.2016 tarihlerine tesadüf eden günlerde ilanda karşılarında belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü …

Devamı »

“AB COSME Programı – Proje Teklif Çağrıları” hakkında

Sayın Üyemiz, KOSGEB’nden Odamıza iletilen 08.03.2016 tarih ve 68471431-745.01/393 sayılı yazıda, KOSGEB Başkanlığımız, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının ( EU Programme for the Compettiveness of Enterprises and Small and Medium-Size Enterprises – COSME ) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programının …

Devamı »

Belgelendirme, Sinai Mülkiyet Hakları ve Yurtiçi Fuar Desteği Revizyonu

Sayın Üyemiz, KOSGEB Genel Destek Programı altında yer alan “Belgelendirme”, “Sınai Mülkiyet Hakları” ve “Yurtiçi Fuar” Desteklerinde çeşitli revizyonlar yapılmıştır. Yapılan revizyona ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmuştur. EK: Belgelendirme, Sinai Mülkiyet  Hakları ve Yurtiçi Fuar Desteği Revizyonu Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun’un 8. maddesine istinaden çıkarılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Bakanlıkça hazırlanan “2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” 15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete …

Devamı »

“İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda; İhraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2015 yılı Şubat ayına ait 13 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir. Yazıda, …

Devamı »

“Eximbank’tan Rusya Federasyonu Ve Irak’a Yönelik Kullandırılan Krediler Kapsamında Yapılan Değişiklikler”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 0412/4767 sayılı Odamıza iletilen yazıda; Türk Eximbank’tan alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu ve Irak’a yönelik kullandırılan krediler kapsamında aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı belirtilmektedir. Türk Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a ihracat taahhüdü ile kredi kullanmış olan firmaların kullandıkları kredilerin; Firmalar tarafından Türk Eximbank’a yazılı …

Devamı »

“OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Hakkında”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 0411/4891 sayılı Odamıza iletilen yazıda; OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nin (Guidelines for Multinational Enterprises), ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1976 yılında kabul edilen “Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Şirketler Karar ve Bildirisi”nin bir parçası olarak 27 …

Devamı »

“Memleketim Yurtdışı Türkler İletişim Portalı” Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen 03.03.2016 tarih ve 0431/4602 sayılı yazıda, Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve anavatan ile bağlantısını daha düzenli bir çerçeveye oturtabilmek, girişimcilerimizin birbirlerini tanımalarına ve anavatan ile ticari bağlantılarını güçlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla, Dışişleri Bakanlığı tarafından “Memleketim Yurtdışı Türkler İletişim …

Devamı »

“Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 02.03.2016 tarihli ve 0412/4532 sayılı Odamıza iletilen yazıda; İlgi kayıtlı yazıda, Mısır’a ihracat yapan firmalarla ilgili olarak başlatılan üretici kayıt sistemine yapılacak başvurular konusunda Türk şirketlerinin ilettiği sorulara açıklık getirilmesi için bir not hazırlandığı bildirilmiş ve bu notun uygulamanın başlatılacağı 16.03.2016 tarihinden …

Devamı »

Çankaya Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

Sayın Üyemiz, Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen 29.02.2016 tarih ve 1013529 sayılı yazıda; Çankaya Belediyesinin hissedarı olduğu ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak 29.03.2016 günü saat 14.00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacağı bildirilmiştir. EK: …

Devamı »

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda; İhraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2016 yılı Ocak ayına ait 8 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir. Yazıda, …

Devamı »

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İş Dünyasının Sorunları Hakkında

Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki il ve ilçelerde bulunan Odalar aracılığıyla bu bölge iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları yakından takip etmekte ve ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda belirlenen çeşitli sıkıntı ve görüşler 10 Aralık 2015 tarihinde yapılan Başbakanlık ziyaretinde sayın …

Devamı »

KOSGEB’den Dolandırıcılık Uyarısı

KOSGEB’DEN DOLANDIRICILIK UYARISI Dolandırıcıların yeni hedefi KOBİ’ler ve girişimciler oldu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) destekleri için proje hazırladıklarını ve bu desteği yüzde yüz alacaklarını iddia eden danışman şirketler, para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar. NASIL DOLANDIRIYORLAR? Danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden dolandırıcılar, vatandaşlarımızı KOSGEB …

Devamı »

İŞKUR İstihdam Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Programı Yönetmelik Değişikliği

Sayın Üyemiz, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Aktif İşgücü Programlarına ilişkin kurum tarafından yapılan bilgilendirme aşağıda yer almaktadır. “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından “Aktif İşgücü Programları” kapsamında “İşbaşı Eğitim Programları” da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. 12 Şubat 2016 Tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile …

Devamı »

2016-1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu

Sayın Üyemiz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden Odamıza iletilen 22.02.2016 tarih ve 33384 sayılı yazıda; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun’un 8. maddesine istinaden çıkarılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Bakanlık tarafından hazırlanan “2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” 15.02.2016 …

Devamı »

Şimdi Yaraları Sarma Zamanı Kampanyası Başladı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen 11.02.2016 tarih ve 531/2993 sayılı yazıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimizin yakınları, Güneydoğu’daki terör mağduru vatandaşlarımız ve Bayırbucak Türkmenleri için “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyası başlatıldığı belirtilmektedir. Vatanımızın güvenliğini canları pahasına sağlayan aziz şehitlerimizin yakınlarına destek …

Devamı »

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 11.02.2016 tarih ve 0412/3108 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldıkları bir yazıya atfen, Mısır İhracat ve İthalat İdaresi bünyesinde oluşturulan kayıt sistemi hakkındaki güncel bilgiler paylaşılmıştır. Yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını …

Devamı »

Irak-Erbil Ticaret Heyeti (8-9 Mart)

Sayın Üyemiz, KOSGEB Erzincan Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından 8-9 Mart 2016 tarihleri arasında Irak’ın Erbil şehrine yönelik ticaret heyeti düzenleneceği ifade edilmektedir. Heyete inşaat malzemeleri, otomotiv ve yan sanayi, makine ve ekipmanları, tekstil ve hazır giyim, ilaç sanayi, …

Devamı »

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 12.02.2016 tarih ve E.1637895 sayılı yazıda; Aşağıdaki linkte ekli olan listedeki  mesleklerde çalışanların 26 Mayıs 2016 tarihine kadar mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarda sınava girerek sertifika sahibi olmaları gerektiği belirtilmektedir. Sınav ve belgelendirme ücretleri işsizlik fonundan karşılanacağı ve sınavlar …

Devamı »

Cidde Ekonomi Forumu 2016

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda; Suudi Arabistan Krallığı Kralı Salman bin Abdul Aziz ve Mekke Vilayeti Valisi Ekselansları Prens Khalid Al Faisal himayelerinde, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, “15. Cidde Ekonomi Forumu (JEF-2016)”nun, 1-3 Mart 2016 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda …

Devamı »
X