Duyurular

Erzincan TSO Meclisi vekilleri ağırladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Nisan Ayı meclis toplantısı Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Av. Serkan Bayram ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri İsmail Yücel’in katılımıyla Erzincan TSO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanımız Mehmet Erkan Hatipoğlu’ nun sunumuyla başlayan toplantıda Erzincan ve ülke ekonomisine dair bilgi …

Devamı »

Eskişehir Ticaret Odası’ndan İhale İlanı

Sayın Üyemiz, Eskişehir Ticaret Odası tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2015 yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında yapılacak olan Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi Projesi ile Eskişehir Ticaret Odası yeni hizmet binası ihale duyurusu 11.04.2016 tarihinde yayınlanmış olup, ilgili ihale 18.05.2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin detaylı bilgiye www.etonet.org.tr web …

Devamı »

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Sayın Üyemiz, TMMOB Makina Mühendisler Odası Erzincan İl Temsilciliği’nden Odamıza iletilen yazıda; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, LPG piyasasında görev yapan personelin eğitimlerinde TMMOB ve Makina Mühendisleri Odası yasa ve yönetmeliklerle yetkili kılındığı belirtilmiştir. Kanunun 15. maddesi ile LPG …

Devamı »

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 5. Bileşen

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı oluşturulduğu, oluşturulan programın eylem planı 5 inci bileşeni kapsamında; sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün arttırılması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) …

Devamı »

Kalifiye eleman sorunu çözülecek

Erzincan Üniversitesi ve proje ortakları Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzincan Oto Tamirciler Odasının yer aldığı “OTO Tamirciliğinde Yenilikler Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar” projesinin basın tanıtım toplantısı Simay Otel’de gerçekleştirildi. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman …

Devamı »

Şeker Fabrikası 2016 Yılı Nisan Ayı İhalesi

Sayın Üyemiz, Erzincan Şeker Fabrikası’ndan Odamıza iletilen 31.03.2016 tarih ve 936 sayılı yazıda; Erzincan Şeker Fabrikası tarafından Kemiksiz Sığır Eti ve Kuyruk Yağı alımı ihalesi 05.04.2016 tarihinde saat 14:00’te ihale edileceği bildirilmiştir. İhale ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz. EK: İhale İlanı Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

Erzurum Et Kombinası İhale İlanı

Sayın Üyemiz, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğünce 2016 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları içerisinde üretilecek olan  B.Baş – K.Baş Hayvan Sakatatları, Hayvansal Yağlar, K.Baş Hayvan Bağırsakları ile Büyük – küçükbaş Hayvan derileri  alımı ihalesi 13/04/2015 tarihinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yapılacaktır. EK: İhale Tarih ve Saatleri Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

Çalışma İzni Alınan Ahıska Türkleri Hakkında

Sayın Üyemiz; Üzümlü ilçemize yerleşen Ahıska Türkleri’nin Üzümlü Kaymakamlığı tarafından hazırlanan meslek ve yapabilecekleri işlere ait listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İstihdam edilebilecek ve çalışma izinleri bulunan Ahıska Türkleri’nin iletişim bilgilerini Üzümlü Kaymakamlığı’ndan temin edebilirsiniz. Ek: Ahıska Türkleri Meslek Listesi Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

Yıllık İşletme Cetvellerinin Bildirimi Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Odamız iletilen yazıda; “Sanayi Sicil Sitemine dahil olarak Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde 01 Ocak …

Devamı »

KOBİGEL ile İmalatçı Kobi’lere Destek Bilgilendirme Toplantısı

KOSGEB Erzincan İl Müdürlüğü tarafından, 29 Mart 2016 Salı günü saat 16:00’da Odamız Konferans Salonunda “Orta-Yüksek ve İleri Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” ve “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” konulu bilgilendirme semineri düzenlenecektir. Son başvuru tarihi 6 Mayıs 2016 Cuma olan, Geri Ödemesiz: 300.000 TL, Geri Ödemeli: 500.000 TL, Toplam: 800.000 …

Devamı »

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen 21.03.2016 tarih ve 2416 sayılı yazıda; Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri ile ekonomik ömrünü dolduran araçların satış ihalesi 26-27-28-29.04.2016 tarihlerine tesadüf eden günlerde ilanda karşılarında belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü …

Devamı »

“AB COSME Programı – Proje Teklif Çağrıları” hakkında

Sayın Üyemiz, KOSGEB’nden Odamıza iletilen 08.03.2016 tarih ve 68471431-745.01/393 sayılı yazıda, KOSGEB Başkanlığımız, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının ( EU Programme for the Compettiveness of Enterprises and Small and Medium-Size Enterprises – COSME ) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programının …

Devamı »

Belgelendirme, Sinai Mülkiyet Hakları ve Yurtiçi Fuar Desteği Revizyonu

Sayın Üyemiz, KOSGEB Genel Destek Programı altında yer alan “Belgelendirme”, “Sınai Mülkiyet Hakları” ve “Yurtiçi Fuar” Desteklerinde çeşitli revizyonlar yapılmıştır. Yapılan revizyona ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmuştur. EK: Belgelendirme, Sinai Mülkiyet  Hakları ve Yurtiçi Fuar Desteği Revizyonu Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun’un 8. maddesine istinaden çıkarılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Bakanlıkça hazırlanan “2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” 15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete …

Devamı »

“İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda; İhraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2015 yılı Şubat ayına ait 13 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir. Yazıda, …

Devamı »

“Eximbank’tan Rusya Federasyonu Ve Irak’a Yönelik Kullandırılan Krediler Kapsamında Yapılan Değişiklikler”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 0412/4767 sayılı Odamıza iletilen yazıda; Türk Eximbank’tan alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu ve Irak’a yönelik kullandırılan krediler kapsamında aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı belirtilmektedir. Türk Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a ihracat taahhüdü ile kredi kullanmış olan firmaların kullandıkları kredilerin; Firmalar tarafından Türk Eximbank’a yazılı …

Devamı »

“OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Hakkında”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 0411/4891 sayılı Odamıza iletilen yazıda; OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nin (Guidelines for Multinational Enterprises), ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1976 yılında kabul edilen “Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Şirketler Karar ve Bildirisi”nin bir parçası olarak 27 …

Devamı »

“Memleketim Yurtdışı Türkler İletişim Portalı” Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen 03.03.2016 tarih ve 0431/4602 sayılı yazıda, Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve anavatan ile bağlantısını daha düzenli bir çerçeveye oturtabilmek, girişimcilerimizin birbirlerini tanımalarına ve anavatan ile ticari bağlantılarını güçlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla, Dışişleri Bakanlığı tarafından “Memleketim Yurtdışı Türkler İletişim …

Devamı »

“Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında”

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden 02.03.2016 tarihli ve 0412/4532 sayılı Odamıza iletilen yazıda; İlgi kayıtlı yazıda, Mısır’a ihracat yapan firmalarla ilgili olarak başlatılan üretici kayıt sistemine yapılacak başvurular konusunda Türk şirketlerinin ilettiği sorulara açıklık getirilmesi için bir not hazırlandığı bildirilmiş ve bu notun uygulamanın başlatılacağı 16.03.2016 tarihinden …

Devamı »

Çankaya Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

Sayın Üyemiz, Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen 29.02.2016 tarih ve 1013529 sayılı yazıda; Çankaya Belediyesinin hissedarı olduğu ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak 29.03.2016 günü saat 14.00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacağı bildirilmiştir. EK: …

Devamı »
X